Мост во Флоренции

Мост во Флоренции

Описание

Река и мосты во Флоренции, Италия.

Характеристики

12.65 MB

2018-09-28

65

5872 x 3915 px

Источник

Wikimedia