Tid på Big Ben

Tid på Big Ben

Beskrivning

Big Ben Tower visar exakt klockan sex.

Kategorier

Resebilder,Arkitektur

Fria licenser

Public domain (Obs! Vissa bilder kräver en modell eller ägerbekräftelse för kommersiellt bruk. Var försiktig när du använder bilder med synliga varumärken.)

Specifikationer

0.28 MB

2015-10-11

199

1280 x 853 px