Negoro temple

Negoro temple

Beskrivning

Stor Hall för undervisning av Negoro-templet i Iwade, Japan.

Kategorier

Resebilder,Arkitektur

Fria licenser

Public domain (Obs! Vissa bilder kräver en modell eller ägerbekräftelse för kommersiellt bruk. Var försiktig när du använder bilder med synliga varumärken.)

Specifikationer

5.94 MB

2016-09-15

198

4608 x 3456 px

Källa

Wikimedia